Výstavba a provoz lokálních distribučních soustav

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. buduje a provozuje lokální distribuční soustavy - LDS prodistribuci elektrické energie v podnikatelských areálech i obytných zónách. Lokální distribuční soustavy firmy EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. umožňují připojení libovolného množství odběratelů el. energie kategorií C a D k rozvodné síti a kvalitní dodávku el. energie.
Budování a provoz lokálních distribučních soustav upravuje zákon 458/2000 Sb.. Investorem je vždy distributor, odběratelé el. energie jsou k soustavě připojeni na základě "smlouvy o připojení".

Odběratelům el. energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě firmy EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. oproti dominantním distributorům několik výhod. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je, jako menší firma, schopna pružněji reagovat na individuální požadavky odběratelů, realizovat širší škálu technických řešení a dosahuje i nižších nákladů u srovnatelných řešení.
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. buduje LDS kompletně na klíč - od vypracování projektové dokumentace, až po připojení k distribuční síti a zprovoznění. Proces vybudování lokální distribuční soustavy je poměrně krátký, od zahájení projektové přípravy do uvedení do provozu trvá cca 3 - 4 měsíce.
Vlastní výstavba na místě (včetně stavebních prací) probíhá do jednoho měsíce - v závislosti na struktuře a rozsahu soustavy.
Zejména při budování lokální distribuční soustavy v nově stavěné obytné zóně, je vhodné již dopředu kalkulovat s možností uložení dalších inženýrských sítí (veřejného osvětlení, telekomunikačního kabelu, apod.) při výkopových pracích. I při dodržení normou daných prostorových odstupů dochází při společné pokládce k výrazným úsporám.

Provozovatel lokální distribuční soustavy garantuje odběratelům smluvenou kvalitu dodávky el. energie. Za tímto účelem provádí na LDS údržbu, servis, zákonem dané revize, v případě poruchy neprodleně zahajuje práce vedoucí k jejímu odstranění. V zájmu odběratelů energie vede jednání s majitelem distribuční soustavy - E.ON.Distribuce, a.s. ve všech věcech týkajících se vzájemných vztahů - projednává kvalitu dodávky energie, poruchy na distribuční síti apod.

V současné době provozuje EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. následující lokální distribuční soustavy:

 • Brno, Košuličova
 • Bílovice nad Svitavou, část Na nivách, Mezi cestami
 • Brno, Tř. gen. Píky 9
 • Brno, Česká 1/3
 • Brno, Podnásepní 1
 • Brno, Bratří Žurků
 • Brno - Slatina, ul. Lučiny
 • Ostopovice, část Nad sadovou
 • Střelice, část Vršovice
 • Šebrov, část Kateřina
 • Židlochovice, areál býv. cukrovaru
 • Sokolnice, část Pod stráží
 • Brno, Líšeň, ul. Sedláčkova

V převážné většině jde o nové satelitní lokality rodinných domů, dále pak bytové domy a podnikatelské areály.

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je připravena, za všestranně výhodných podmínek, budovat další distribuční soustavy, případně rekonstruovat a převzít do provozu již vybudované.

Soubory ke stažení: