Prodej elektrické energie

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je od 15.11.2003 držitelem licence č.120304029 pro distribuci elektřiny (skupina 12) a od 3.2.2005 držitelem licence č.141012850 obchod s elektřinou (skupina 14) vydaných Energetickým regulačním úřadem dle §8 zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (více na www.eru.cz).

V souladu s udělenými licencemi prodává EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. elektrickou energii zákazníkům kategorií "D" - domácnosti a "C"  - podnikatelský sektor.   době výhradně ve vlastních lokálních distribučních soustavách (LDS) vybudovaných a provozovaných v jihomoravském regionu. O prodeji el. energie v sítích jiných distributorů EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. v současné době neuvažuje.

Nyní provozuje EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. následující lokální distribuční soustavy:

 • Brno, Košuličova
 • Bílovice nad Svitavou, část Na nivách, Mezi cestami
 • Brno, Tř. gen. Píky 9
 • Brno, Česká 1/3
 • Brno, Podnásepní 1
 • Brno, Bratří Žurků
 • Brno - Slatina, ul. Lučiny
 • Ostopovice, část Nad sadovou
 • Střelice, část Vršovice
 • Šebrov, část Kateřina
 • Židlochovice, areál býv. cukrovaru
 • Sokolnice, část Pod stráží
 • Brno, Líšeň, ul. Sedláčkova

V převážné většině jde o nové satelitní lokality rodinných domů, dále pak bytové domy a podnikatelské areály.

Uvedené LDS jsou zcela v majetku společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., společnost plně zodpovídá za jejich provoz, provádí na nich údržbu, revize i opravy, instaluje elektroměry pro obchodní měření na základě oprávnění vydaného Metrologickým institutem v Brně.

Z uvedeného výčtu lokálních distribučních sítí vyplývá, že EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je jednou z firem, které, při neoddiskutovatelné dominanci E.ON Distribuce, a.s., v brněnském regionu provozují větší množství LDS.

Cena elektrické energie pro koncového uživatele se skládá z několika různých položek. Energetický regulační úřad cenovými rozhodnutími každoročně stanovuje cenu za distribuci a ceny souvisejících služeb. Ceny za prodej el. energie stanovují jednotliví prodejci. Tato část tvoří cca polovinu celkových nákladů konečného spotřebitele. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. stanovila ceny v nižší cenové hladině než nadřazený prodejce v Jihomoravském kraji, společnost E.ON Energie, a.s.. Ceník el. energie spol. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je možné stáhnout na našich stránkách současně s platnými cenovými rozhodnutími ERÚ. Ceny jsou v ceníku uvedeny bez DPH.

Prodej elektrické energie probíhá na základě uzavřených smluv o připojení a obchodních smluv o dodávce el. energie.
Fakturace a vyúčtování plateb za odebranou energii probíhá zpravidla dvakrát ročně. Odečty provádí odborný pracovník firmy přímo na místě, odečtené hodnoty jsou následně zpracovány pomocí speciálního programu, který provede vyúčtování el. energie včetně zaúčtování uhrazených záloh.

Soubory ke stažení: