O firmě

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. byla založena v listopadu 1998. Převzala kompletní výrobní program, výrobní prostředky, technické zázemí i zaměstnance Elektroenergetické inženýrské kanceláře "Ing. Milan Šafránek, CSc. - EEIKA". Tu Ing. Milan Šafránek, CSc. založil v roce 1991. Kancelář byla zaměřena na inženýrskou činnost v energetice. Postupně se výrobní program rozšiřoval o projekční činnost, montáž vyhrazených zařízení bez omezení napětí, opravy a servis transformačních stanic všech typů do napětí 35kV a dalších zařízení. V současné době se společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. zabývá převážně distribucí a prodejem el. energie ve vlastních LDS.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Kontaktní a fakturační adresa: Traťová 1
619 00 Brno
IČ: 25545027
DIČ: CZ25545027
  Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 32016

Jednatel: Ing. Ivan Šafránek
Prokurista:
Ing. Jan Svoboda  
   
   
Hlavní obor podnikání: Výstavba lokálních distribučních soustav, distribuce a prodej el. energie.